• Onze website wordt vernieuwd. Klik hier voor meer info

   

  Thinqid, adviesplatform en communicatieplatform

  CP, communicatieplatform en AP het adviesplatform op Thinqid, het online marketingplatform

  CP is het nieuwe communicatieplatform van Thinqid, een online marketingplatform. zeg maar de nieuwe generatie social media is een verticaal platform.

  AP is het adviesplatform rond het online marketingplatform Thinqid

  Wat betekent een ‘privaat verticaal netwerk’?"Een verticaal platform is een niche netwerk voor een specifieke doelgroep rond een specifiek onderwerp, zoals bv. een voetbalclub, een artiest met vele fans, een accountant of een advocatenkantoor met vele klanten, of, volledig zakelijk gezien, een bedrijf met personeelsleden. Op zich zijn dit allemaal kleinere niche netwerken die zowel extern (bv. fans of klanten) als intern (bv. voor personeelsleden) kunnen gebruikt worden. ‘Privaat’ betekent dat de eigenaar van de club, de artiest of het bedrijf, het accountant- of advocatenbureau eigenaars zijn van hun eigen platform. De controle en betrokkenheid van de eigenaar op deze private verticale netwerken staat in schril contrast met huidige sociale media.

  Wie vandaag als bedrijf aanwezig is op sociale media, kent de gevolgen: uw content is niet uw eigendom, uw leden zijn niet uw data, de URL heeft niets met uw activiteiten te maken. U maakt in feite reclame voor een andere merknaam en de advertentie-inkomsten die dankzij uw leden worden gegenereerd, gaan niet naar u; de controle over uw netwerk ligt namelijk niet bij u, maar bij de sociale media. En dit is exact wat een privaat CAP teruggeeft aan de eigenaar, namelijk de data, de controle, de content én de eventuele inkomensstromen op een eigen URL en een eigen server binnen een beveiligde omgeving. Hiermee wordt het opnieuw mogelijk om uw sociaal medium te gebruiken ten dienste van uw eigen merk. In de marketing kent men dit concept als ‘eigen branding’.”

  Is een CAP dan concurrentie voor de huidige sociale media?"Ja en nee; bedrijven zullen de sociale media blijven gebruiken als een horizontaal marketing tool naar het brede publiek. Het is geenszins de bedoeling van een CAP om iemand van de huidige sociale media weg te trekken; ik noem daarom een CAP een "parallel model", iets dat perfect naast de huidige sociale media kan bestaan. Maar vele bedrijven gebruiken de huidige sociale media echter ook als een zakelijk tool om interne en vaak gevoelige informatie uit te wisselen. Hierbij beginnen zij in te zien dat de fundamenten van de sociale media moeilijk combineerbaar zijn met professionele doeleinden, vermits dit niet de core businessis van sociale media. En dit gat wordt wél volledig ingevuld door een privaat CAP. Zoals er algemene televisiekanalen en specifieke televisiekanalen bestaan, kan je ook algemene horizontale sociale media en specifieke verticale communicatie platformen hebben.

  Bijgevolg is een CAP geen uitbreiding of doorslagje van Facebook met wat extra functies.  Deze zie je af en toe verschijnen op het internet, maar als horizontale platformen hebben ze telkens dezelfde algemene structuur waar een bedrijf niet veel mee kan. Ieder bedrijf heeft zijn eigen specifieke communicatiestromen die inherent zijn aan de bedrijfsstructuur.  Een volwaardig privaat communicatie platform moet zich dus zonder meerkosten eenvoudig en snel kunnen aanpassen aan de bedrijfsstructuur (wie heeft bv. waar toegang toe, wie kan met wie communiceren)en niet andersom

  Maar laat er geen twijfel over bestaan: dankzij digitale disruptie is alles mogelijk en kan alles zeer snel evolueren. In de muziekwereld heb ik met eigen ogen gezien hoe het internet de miljarden omzetten op zeer korte tijd verlegd heeft naar nieuwe partijen.  Door hetzelfde mechanisme van digitale disruptie kan een CAP in een mum van tijd een belangrijke marktpositie veroveren.”

  Wat is het business model dan van een CAP?“De huidige sociale media zijn fundamenteel gebouwd op de technologie.  Een CAP bouwt op het engagement van zijn leden. Om dit te begrijpen moet men het model en de evolutie van de sociale media begrijpen: zij gaan uit van de technologie om dan advertentie-inkomsten en online shops te creëren. Dit werkt maar moeilijk en dus gaan ze op zoek naar andere inkomstenbronnen. Maar iets betalend maken dat eerst gratis is, we weten allemaal uit ervaring dat dit niet echt werkt. Dan heb je dus de keuze: ofwel nog méér advertenties, vaak tot ergernis van de gebruiker, ofwel het verkopen van data, wat tot verontwaardiging en misbruik leidt. De huidige sociale media zitten m.a.w. door hun technologie gevangen in hun huidige business model.”

  “In contrast hiermee bouwt een privaat communicatieplatform op het principiële engagement van de leden én de eigenaar rondom het onderwerp van het netwerk. Deze basis voor een netwerk geeft vele voordelen voor de eigenaar / beheerder: inhoudelijke diepgang, tijdsbesparing (time = money), efficiëntie, marktuitbreiding, betalende lidmaatschappen in ruil voor waardevolle content én last but not least...  er worden geen data aan derden verkocht."

  "Ook voor de leden zijn er voordelen: hun privacy wordt gegarandeerd, hun data zijn veilig, en omdat het business model van een CAP dus niet gebaseerd hoeft te zijn op advertentie-inkomsten, vind je er geen (irritante) reclame om de haverklap. En mocht er toch hier en daar een advertentie verschijnen, dan is deze interessant omdat deze te maken heeft met het onderwerp en de interesses van de leden van de CAP. Dankzij de focus op engagement vind je er evenmin valse accounts, identiteitsvervalsing of voyeurs.”

  Wat is dan de garantie dat er geen data worden verkocht van een CAP?“Mensen en bedrijven vinden het meer en meer onaanvaardaar dat hun online privacy niet au sérieux wordt genomen. Nieuwe providers van bv. tekstberichten zetten hier op in door uw data niet te gebruiken en berichten niet te bewaren op hun server. Deze providers groeien zeer snel, net omdat ze privacy wél ernstig nemen.

  Beheerders en eigenaars van CAPs hebben er alle belang bij om de data uitsluitend voor de interne werking van hun relatief klein niche netwerk te gebruiken, dat is net hun business model.  Ze zijn dus, net zoals deze providers, geen data mining bedrijven, maar integendeel, ze zijn gepassioneerd door het onderwerp van de CAP. Dit geldt evengoed voor ons als leverancier Een bijkomende garantie is de wettelijke omkadering van de GDPR wetgeving.”

  Hoe zit het eigenlijk met GDPR en dit soort platformen? “De GDPR wetgeving is er gekomen door de huidige problemen met privacy op het internet. De GDPR is een voorbeeld van hoe een maatschappij zich stapsgewijs aanpast aan het internet en zijn nieuwe technologie, en de daarbij horende problemen aanpakt. Dit heeft allerlei gevolgen voor de CAPs, hun eigenaars, en hun leveranciers. Als eigenaar van een CAP is het kinderspel om je aan de GDPR wetgeving aan te passen. Alles start met je eigen algemene- en gebruiksvoorwaarden; hierin stipuleer je duidelijk wat je met de data zal doen en hoe je ze zal beschermen. Voor de technische bescherming zorgt het CAP zelf. That’s it.”

  “Zelf zijn wij als leverancier pro-actief bezig met de wetgeving; momenteel is er een versie 1.0 van de GDPR maar wij verwachten in de toekomst nog vele updates hierrond.  Bijvoorbeeld kan het gebruik van Artificiële Intelligentie en data-mining door giganten als Google en Facebook de privacy misschien opnieuw aantasten. Mensen hebben hier schrik van. Op die manier zullen in de toekomst dystopia gecreëerd worden; op een CAP is hier allemaal geen sprake van, dus zowel de gebruiker als eigenaar keren terug naar de essentie van onderlinge communicatie met eensgezinde mensen.  Een goed beheerde CAP heeft een puurheid die mensen aantrekt en inspireert.

  Je spreekt ook over een adviesplatform, wat houdt dat in?"Een CAP heeft 1001 toepassingen, vandaar zullen we in de komende jaren ook "1001 Facebookjes" zien opduiken. Een adviesplatform is één van deze 1001 toepassingen, namelijk een verticaal model met 1-op-1 communicatie tussen gebruikers en beheerder(s). Dit is ideaal voor bijvoorbeeld alle vrije beroepen (accountants, advocatenkantoren, etc), overheidsinstanties, bedrijven uit de financiële sector , etc. die professioneel en waarheidsgetrouw advies of informatie geven aan hun leden of klanten. Uiteraard bepaalt de kwaliteit van het advies de kwaliteit van het platform, in tegenstelling tot de situatie op huidige sociale media waar in een groep vaak om het even wat geroepen wordt.”

  Kan je die informatie niet gewoon op een website plaatsen? "Een website is statisch,en mensen lezen niet zo graag boeken vol statische informatie. Bijgevolg blijven ze maar enkele seconden en gaan dan naar de volgende website. Het gebrek aan interactie en betrokkenheid bij gewone websites doet het allemaal ook zeer snel gaan, want "ik heb geen tijd". Een adviesplatform daarentegen bevat meer informatie dan 20 websites samengeteld. Het is een centrale plek op het internet waar je interactief je vragen kan stellen aan een team van professionele specialisten, waar je specifieke documenten kan raadplegen, video’s kan bekijken in verband met jouw vragen, je kan FAQ's inkijken, de laatste updates volgen, en zelfs een live consultatie boeken. Het bedrijf dat het platform beheert, hoeft enkel te onderhouden, zowel de leden als de beheerder winnen er dus bij."

  Kunnen open communicatie en 1-op-1 advies ook gecombineerd worden? "Ja, er zijn allerlei tussenvormen mogelijk.  Bijvoorbeeld kunnen bedrijven hun (personeels-)leden tussen en binnen de departementen onderling laten communiceren en tegelijk ook zelf als bedrijf correcte, betrouwbare informatie van bovenaf verdelen met een ingebouwd adviesplatform. Onze platformen passen zich hier volledig aan de bedrijfsstructuren aan. Als bedrijf kan je zo de communicatie tussen je verschillende afdelingen monitoren, vergelijken met de bedrijfsprocessen, en bijsturen indien nodig.  Ik ga er van uit dat er in de toekomst vraag naar nog andere platformen komt, platformen die telkens een net iets andere structuur hebben. Dat is net onze sterkte.”

  Is een CAP betalend voor de leden? "Dat beslist de eigenaar zelf; het is logisch dat voor kwaliteit en voor professioneel advies betaald wordt.  Maar i.p.v. een factuur van enkele honderden euro's te ontvangen, kan je als lid op een CAP voor enkele euro's aan een massa waardevolle informatie komen. Elk CAP wordt daarom standaard al dan niet van een eigen betaalterminal voorzien zodat een eigen verdienmodel kan worden toegepast.  Voor de eigenaar betekent een CAP een belangrijke tijdswinst aan de hand van tools zoals een FAQ en een video-sectie: hij moet geen 100 keer dezelfde vraag beantwoorden, en hij kan zich toeleggen op het publiceren van nieuwe documenten of video’s. "

   

 • Antwerp
 • Online, Offline, Vlog of Influencer reclame plaatsen op ons marketing platform

  Dit online marketing platform is op veel manieren of "fronten" zichtbaar en vindbaar in alle regio's en segmenten (waarop wij gewerkt hebben)

  Dus als u uw bedrijf, concept of website via deze vorm van reclame wilt promoten (zeer goed gevonden worden), dan kan u een Online, een Offline, een Vlog- of influencer partnership aanvragen

  U steunt hierbij ALTIJD een goed doel via de organisatie O.P.A.P.E.D. als u hier lid van wordt.

  Het is leuk om op meerdere wijzes en meer dan 500 keywords, woorden of long tales (zinnen van meer dan 2 woorden) gevonden te worden op Internet in zoekmachines.

  gaande van "menu uithalen" tot "offerte online banners" en "vlog van particulieren" tot "uniek marketing partner"....

  Ook onze social media (sociale media) zoals een Blog, een YouTube kanaal, een Facebook pagina, een Instagram account e.v.a. zullen u nog extra in the 'picture' gaan plaatsen.

  Dus contacteer ons hier en nu.

   

 •  

  Unique Online Marketing

  Beoog je online exclusiviteit met je bedrijf, concept of dienst?  Wil je een unieke plaats op ons exclusief digitaal platform zonder enige concurrentie?

  Goed gevonden worden op Internet, dat doen wij voor u voor een klein maandelijks of jaarlijks budget dat NIET weegt op uw uitgaven.

  Ga naar de website voor meer informatie omtrent ons concept.

  Flex Banner

   

  PintoBlau 

  PintoBlau is een professioneel bedrijf aan  de Costa Blanca Noord dat zich gespecialiseerd heeft in sleutelbeheer (schoonmaak, klusjes, wassen van linnen...) Oorspronkelijk was het een schildersbedrijf (alle schilderwerken) en klusjesbedrijf (kleine klussen en tuin- of zwembadonderhoud) 

  banner_pintoblau_4.jpg

   

  Een Hart voor Ouderen

  Een Hart voor Ouderen steunt en helpt oudere senioren (onder voorwaarden).  Goedkoop reizen met verzorging en begeleiding van A tot Z. 

  Wil je meer weten, klik op de banner en bezoek onze website.

  Banner hart voor ouderen.jpg

   

   

  SEM expert / SEO specialist Unique Online Marketing (freelance online marketing bureau)

  Unique werkt met unieke exclusieve marketing, social media marketing, SEO en SEM 

  SEM en SEO expert of freelance specialist (search engine marketing) Unique Online Marketing, zorgt ervoor dat uw website door de nodige online marketing toe te passen, met uw concept, product of dienst op een goed vindbare plaats in Google en andere zoekmachines zal staan. 

  Jouw partnership staat reeds klaar.  Vervoeg PintoBlau en CasaBlau

  Unique is een online marketing bureau gevestigd te Antwerpen dat digital marketing ademt. Gepassioneerd door Google en andere zoekmachines en al wat ermee gepaard gaat zoals, social media en het plaatsen van online of digital ads, advertenties, banners of displays. 

  Dit zijn de taken van een SEO (SEM) of digital freelance marketing bureau of bedrijf: digitale marketing en digital display management.  Sinds 2009 actief bezig met SEM en SEO.

  SEO en SEM (branding, mailing,...) toepassen is één van de belangrijkste onderdelen binnen het totale online marketing gebeuren.  Uw website moet nu eenmaal vindbaar of zichtbaar zijn in het internetlandschap...

  Als freelance SEM'er kunnen wij hiermee helpen.  Belangrijk is dat wij geen beloften maken omtrent de positie in Google.  Wel zorgen wij ervoor dat uw website al zeker via onze websites zeer zichtbaar zijn en zo werken we SEO-matig verder tot u een aannemelijke positie bekleedt. 

  SEO is het vindbaar maken van uw website maar is slechts een onderdeel van SEM (search engine marketing) dat eigenlijk de "online marketing" is van uw project, bedrijf, concept, product of dienst.

  Langs onze digitale marketing kanalen en andere websites wordt UW website veel meer gevonden dan de doorsnee website. 

  Sociale of social media marketing kan ook besproken worden en is evengoed een essentieel onderdeel van uw digitale marketing, SEO en SEM: Facebook, Linkedin, You Tube video's e.a. tools

  U kan ons bereiken via de contactpaginaof op het mobiel nummer: +32 0474 03 33 83 indien u een SEO, SEM specialist of expert zoekt.

  Ook zeer actief binnen social media en als online of digital display manager met het plaatsen van ads, advertenties, banners of displays op websites.

   

 • Plaats HIER jouw online banner, advertentie of digital display en zichtbaar op het Internet

  Contacteer ons hier om jouw banner, advertentie of display te plaatsen en zichtbaar / vindbaar te worden

   

  Een Hart voor Ouderen

  Een Hart voor Ouderen steunt en helpt oudere senioren (onder voorwaarden).  Goedkoop reizen met verzorging en begeleiding van A tot Z. 

  Wil je meer weten, klik op de banner en bezoek onze website.

  Banner hart voor ouderen.jpg

   

  Goedkoop op reis gaan (uiteraard zonder begeleiding) en onmiddellijk boeken kan hier:

  Booking.com

   

  Unique Online Marketing

  Beoog je online exclusiviteit met je bedrijf, concept of dienst?  Wil je een unieke plaats op ons exclusief digitaal platform zonder enige concurrentie?

  Goed gevonden worden op Internet, dat doen wij voor u voor een klein maandelijks of jaarlijks budget dat NIET weegt op uw uitgaven. U komt trouwens op twee websites (deze en Unique) én u wordt uiteraard vermeld bij de website van ons goed doel, een Hart voor Ouderen

  Ga naar de website (banner hieronder) voor meer informatie omtrent ons concept.

  Flex Banner

   

  PintoBlau 

  PintoBlau is een professioneel bedrijf aan  de Costa Blanca Noord dat zich gespecialiseerd heeft in sleutelbeheer (schoonmaak, klusjes, wassen van linnen...) Oorspronkelijk was het een schildersbedrijf (alle schilderwerken) en klusjesbedrijf (kleine klussen en tuin- of zwembadonderhoud) 

  banner_pintoblau_4.jpg

   

  Immobiliën aan de Costa Blanca kopen of huren bij CasaBlau mét begeleiding van A tot Z?

   

  SEO specialist / expert: Serge Wollens (online marketeer en display manager)

  SEO specialist (search engine optimization) en SEM expert, Serge Wollens zorgt ervoor dat uw website met uw concept, product of dienst op een goed vindbare plaats in Google en andere zoekmachines zal staan.  Serge Wollens is online marketeer in hart en nieren, gepassioneerd door Google en andere zoekmachines en al wat ermee gepaard gaat zoals, social media en het plaatsen van online of digital ads, advertenties, banners of displays. 

  Dit zijn de taken van Serge Wollens, digitale marketeer en digital display manager uit Antwerpen.

  SEO en SEM toepassen is één van de belangrijkste zaken in het online marketing gebeuren.  Uw website moet nu eenmaal vindbaar zijn...

  Als freelance SEO'er en SEM'er kunnen wij hiermee helpen.  Belangrijk is dat wij geen beloften maken omtrent de positie in Google.  Wel zorgen wij ervoor dat uw website al zeker via onze websites zeer zichtbaar zijn en zo werken we SEO-matig verder tot u een aannemelijke positie bekleedt. 

  SEO is het vindbaar maken van uw website maar is slechts een onderdeel van SEM (search engine marketing) dat eigenlijk de "online marketing" is van uw project, bedrijf, concept, product of dienst.

  Langs onze digitale marketing kanalen en andere websites wordt UW website veel meer gevonden dan de doorsnee website. 

  Sociale of social media marketing kan ook besproken worden en is evengoed een essentieel onderdeel van uw digitale marketing, SEO en SEM: Facebook, Linkedin, You Tube video's e.a. tools

  U kan mij bereiken via de contactpaginaof op het mobiel nummer: +32 0474 03 33 83 indien u een SEO specialist of expert zoekt.

  Linkedin profiel bekijken?

   

 • SEO specialist / SEM expert: Serge Wollens (marketeer, kenner en digitale display manager)

  SEO specialist (search engine optimization) en SEM expert, Serge Wollens zorgt ervoor dat uw website met uw concept, product of dienst op een goed vindbare plaats in Google en andere zoekmachines zal staan.  Serge Wollens is online marketeer, kenner en digitale display manager.

  SEO en SEM toepassen is één van de belangrijkste zaken in het online gebeuren.  Uw website moet vindbaar zijn...

  Dat kan u dus best laten uitvoeren door een kenner (freelancer) SEO expert en/of SEM specialist. 

  Serge Wollens, freelance online marketeer + digitale display manager en online marketing specialist kan u daarmee helpen.

  SEO is het vindbaar maken van uw website maar is slechts een onderdeel van SEM (search engine marketing) dat eigenlijk de "online marketing" is van uw project, bedrijf, concept, product of dienst.

  Langs onze digitale marketing kanalen en andere websites wordt UW website veel meer gevonden dan de doorsnee website. 

  Sociale of social media marketing kan ook besproken worden en is evengoed een essentieel deel van uw digitale marketing: Facebook, Linkedin, You Tube video's e.a. tools

  U kan mij bereiken via de contactpaginaof op het mobiel nummer: +32 0474 03 33 83 indien u een SEO expert zoekt.

  Linkedin profiel bekijken?

   

 • Plaats HIER jouw online banner, advertentie of digital display en zichtbaar op het Internet

  Contacteer ons hier om jouw banner, advertentie of display te plaatsen en zichtbaar / vindbaar te worden

   

  Een Hart voor Ouderen

  Een Hart voor Ouderen steunt en helpt oudere senioren (onder voorwaarden).  Goedkoop reizen met verzorging en begeleiding van A tot Z. 

  Wil je meer weten, klik op de banner en bezoek onze website.

  Banner hart voor ouderen.jpg

   

  Goedkoop op reis gaan (uiteraard zonder begeleiding) en onmiddellijk boeken kan hier:

  Booking.com

   

  Unique Online Marketing

  Beoog je online exclusiviteit met je bedrijf, concept of dienst?  Wil je een unieke plaats op ons exclusief digitaal platform zonder enige concurrentie?

  Goed gevonden worden op Internet, dat doen wij voor u voor een klein maandelijks of jaarlijks budget dat NIET weegt op uw uitgaven. U komt trouwens op twee websites (deze en Unique) én u wordt uiteraard vermeld bij de website van ons goed doel, een Hart voor Ouderen

  Ga naar de website (banner hieronder) voor meer informatie omtrent ons concept.

  Flex Banner

   

  PintoBlau 

  PintoBlau is een professioneel bedrijf aan  de Costa Blanca Noord dat zich gespecialiseerd heeft in sleutelbeheer (schoonmaak, klusjes, wassen van linnen...) Oorspronkelijk was het een schildersbedrijf (alle schilderwerken) en klusjesbedrijf (kleine klussen en tuin- of zwembadonderhoud) 

  banner_pintoblau_4.jpg

   

  Immobiliën aan de Costa Blanca kopen of huren bij CasaBlau mét begeleiding van A tot Z?

  Serge Wollens, freelance online marketeer (social media, SEO, SEM)

  Serge Wollens is een freelance online marketeer SEO / SEM expert, social media marketeer en digital display marketing specialist die u kan helpen met alle online of digitale marketing.  Dit is op freelance basis voor lange of korte termijn. 

  Sociale media marketing expert (specialist): Facebook, Linkedin, You Tube video's e.a. tools

  Voor alle zoekresultaten in zoekmachines en/of social media campagnes, SEO, SEM of totaal online marketeer, contacteer ons.

  U kan ons bereiken via de contactpagina of op het mobiel nummer: +32 0474 03 33 83

  Linkedin profiel bekijken?

   

 • Social media marketeer

  Een social media marketeer uit Antwerpen nodig?  Een specialist sociale media in o.a. Facebook, Linkedin, YouTube, Instagram,...  Dus nog meer bereik online

  Ik kan u ook helpen met SEO (SEM), online marketing, digital display advertenties enz

  Neem eens even de tijd en kijk eens naar deze pagina en contacteer me dan om een vrijblijvend gesprek te hebben.

 • Social media marketing (manager)

  Op zoek naar een social media marketing manager uit Antwerpen?  Serge Wollens, specialist ter zake in sociale media, staat ter uwer beschikking: Facebook, Linkedin, YouTube, Instagram,...  Meer digitaal bereik in zoekmachines

  Ook nog andere diensten zoals: SEO (SEM), online marketing, digital display advertenties...

  Neem eens even de tijd, klik op deze link en contacteer me dan om een vrijblijvend gesprek te hebben.

 • Plaats HIER jouw online banner, advertentie of digital display en zichtbaar op het Internet

  Contacteer ons hier om jouw banner, advertentie of display te plaatsen en zichtbaar / vindbaar te worden

   

  Een Hart voor Ouderen

  Een Hart voor Ouderen steunt en helpt oudere senioren (onder voorwaarden).  Goedkoop reizen met verzorging en begeleiding van A tot Z. 

  Wil je meer weten, klik op de banner en bezoek onze website.

  Banner hart voor ouderen.jpg

   

  Goedkoop op reis gaan (uiteraard zonder begeleiding) en onmiddellijk boeken kan hier:

  Booking.com

   

  Unique Online Marketing

  Beoog je online exclusiviteit met je bedrijf, concept of dienst?  Wil je een unieke plaats op ons exclusief digitaal platform zonder enige concurrentie?

  Goed gevonden worden op Internet, dat doen wij voor u voor een klein maandelijks of jaarlijks budget dat NIET weegt op uw uitgaven. U komt trouwens op twee websites (deze en Unique) én u wordt uiteraard vermeld bij de website van ons goed doel, een Hart voor Ouderen

  Ga naar de website (banner hieronder) voor meer informatie omtrent ons concept.

  Flex Banner

   

  PintoBlau 

  PintoBlau is een professioneel bedrijf aan  de Costa Blanca Noord dat zich gespecialiseerd heeft in sleutelbeheer (schoonmaak, klusjes, wassen van linnen...) Oorspronkelijk was het een schildersbedrijf (alle schilderwerken) en klusjesbedrijf (kleine klussen en tuin- of zwembadonderhoud) 

  banner_pintoblau_4.jpg

   

  Immobiliën aan de Costa Blanca kopen of huren bij CasaBlau mét begeleiding van A tot Z?

  Social media specialist - expert Serge Wollens, Antwerpen

  Op zoek naar een social media specialist of expert in alle sociale media kanalen?  Of toch in de meest gebruikte social media. 

  Serge Wollens, expert of specialist uit Antwerpen, is derhalve gespecialiseerd in alle sociale media en staat ter uwer beschikking voor Facebook, Linkedin, YouTube, Instagram,... binnen het concept van Unique Online Marketing

  Meer digitaal bereik in zoekmachines krijgt u door social media en SEO (SEM) door ons te laten uitvoeren en zichtbaarder te worden in de wereld van Internet.

  Andere diensten zijn dus: SEO (SEM), online marketing, digital display advertenties, online banners, digitale displays, partnerships...  Ook hier geldt de expertise en specialisatie.

  Als u met ons samenwerkt, dan steunt u bovendien ook nog eens een goed doel, waarvoor wij garant staan, nl onze Ouderen.  Dit gebeurt door een samenwerking met de vzw Hart voor Ouderen.

  Neem eens even de tijd, klik op deze link en contacteer me dan om een vrijblijvend gesprek te hebben.

 • Social media specialist en expert sociale marketing: Serge Wollens uit Antwerpen

  Social media marketing is niet meer weg te denken in de dagdagelijkse online marketing.

  Social media specialist en expert in online sociale marketing, Serge Wollens uit Antwerpen, is uitgegroeid tot één van de meest vakbekwame social media experts of specialisten op het Belgische Net.

  Behoudens de social media kanalen zoals Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin... is Serge Wollens ook nog vow-lwaardig SEO/SEM expert of specialist of uw bedrijf, concept, product of dienst in zoekmachines hoog in de resultaten te krijgen.

  Online marketeer manager in hart en nieren nodig?  Contacteer Serge Wollens, dé social media marketeer uit Antwerpen, bij uitstek.

 • Unique Online Marketing

  Beoog je online exclusiviteit met je bedrijf, concept of dienst?  Wil je een unieke plaats op ons exclusief digitaal platform zonder enige concurrentie?

  Goed gevonden worden op Internet, dat doen wij voor u voor een klein maandelijks of jaarlijks budget dat NIET weegt op uw uitgaven.

  Ga naar de website voor meer informatie omtrent ons concept.

  Flex Banner

   

  PintoBlau 

  PintoBlau is een professioneel bedrijf aan  de Costa Blanca Noord dat zich gespecialiseerd heeft in sleutelbeheer (schoonmaak, klusjes, wassen van linnen...) Oorspronkelijk was het een schildersbedrijf (alle schilderwerken) en klusjesbedrijf (kleine klussen en tuin- of zwembadonderhoud) 

  banner_pintoblau_4.jpg

   

  Een Hart voor Ouderen

  Een Hart voor Ouderen steunt en helpt oudere senioren (onder voorwaarden).  Goedkoop reizen met verzorging en begeleiding van A tot Z. 

  Wil je meer weten, klik op de banner en bezoek onze website.

  Banner hart voor ouderen.jpg

  Wie is Unique? Project Unique i.s.m. Antwerpbuildinggroup.be

  Project Unique van Antwerpbuildinggroup.be: meer online zichtbaarheid in zoekmachines

  Welkom bij het uniek exclusief online platform project Unique waar u partners van verschillende sectoren en regio's zal kunnen terugvinden, maar zonder concurrentie.  Wenst u ook online vindbaar of zichtbaar te zijn met een soort van mini website partnership, lees dan verder.

  Gaande van leasing van auto's en menu's uithalen tot schilderwerken en immobiliën.

  Wenst u ook goed vindbaar of zichtbaar te worden en een advertentie of banner te plaatsen met uw bedrijf?

  Of gaat u een website laten bouwen of uw Social Media uitbouwen? 

  Het feit alleen al dat u ons vindt, zegt al genoeg.  Geen woorden zoals velen verkondigen, maar DADEN!  U wenst online beter zichtbaar te zijn met uw (bedrijfs)website?

  U wilt meer verkeer (klanten) via ons platform tot bij u krijgen, vraag dan een vrijblijvende offerte aan bij ons. 

  Vlogs, online, offline, mini, affiliate en international partners of partnerships, zal u daar allemaal terug vinden, ZONDER CONCURRENTEN in uw regio of uw sector.  Da's pas uniek!!   Wilt u meer weten, lees dan ook onze HOME page hier